Skip to content

Download E-books De Cock en de Dood In Gebed (De Cock, Book 70) PDF

By A. C. Baantjer

Een junk die gearresteerd is voor een beroving vertelt De Cock dat hij het geld nodig heeft voor de verslaving van zijn vriendin. Hij bekent ook dat zij vijftigduizend euro heeft beloofd aan degene die haar vader vermoordt zodat zij met het geld van de erfenis kan afkicken. Midden in het verhoor stormt Dick Vledder de recherchekamer binnen. In de Keizersgracht drijft een waterlijk. De schoenveters van de dode zijn aan elkaar gebonden en de vingers van zijn gevouwen handen zijn met krachtige lijm aan elkaar geplakt. Wanneer er opnieuw een dode wordt gevonden met vastgelijmde handen, weet De Cock zeker dat het slachtoffer niet in gebed verzonken was once toen het noodlot toesloeg. Maar welke minder vrome motieven zitten er achter deze moorden?

Show description

Read or Download De Cock en de Dood In Gebed (De Cock, Book 70) PDF

Similar Crime books

Blood Relation

A brand new Yorker author investigates the existence and profession of his hit-man great-uncle and the influence on his kinfolk. growing to be up in a loved ones as standard as Midwestern Jews get, writer Eric Konigsberg regularly wanted there has been anything assorted approximately his relations, anything unique and mysterious, even stunning.

The Gardner Heist: The True Story of the World's Largest Unsolved Art Theft

Presently after hour of darkness on March 18, 1990, males broke into the Isabella Stewart Gardner Museum in Boston and dedicated the biggest paintings heist in historical past. They stole a dozen masterpieces, together with one Vermeer, 3 Rembrandts, and 5 Degas. yet after hundreds of thousands of leads—and a $5 million reward—none of the work were recovered.

Days of Rage: America's Radical Underground, the FBI, and the Forgotten Age of Revolutionary Violence

From the bestselling writer of Public Enemies and The mammoth wealthy, an explosive account of the decade-long conflict among the FBI and the homegrown innovative pursuits of the Seventies   The Weathermen. The Symbionese Liberation Army. The FALN. The Black Liberation Army. The names look old fashioned now, whilst now not forgotten altogether.

Misterioso: A Crime Novel (Vintage Crime/Black Lizard)

The 1st novel in Arne Dahl’s gripping Intercrime series—considered one in all Sweden’s best—Misterioso is a piercingly darkish and soaking up detective thriller. After dismantling a bloody hostage state of affairs at a financial institution outdoors Stockholm, Detective Paul Hjelm is dropped into an elite task-force assembled to discover an elusive assassin with a cosmopolitan approach.

Additional info for De Cock en de Dood In Gebed (De Cock, Book 70)

Show sample text content

Heet dat zo?? De Cock knikte en nam een kleine pauze. ? Had de heer Handgraaf vijanden?? Van Achterdiep maakte een schouderbeweging. ? Iedere succesvolle guy heeft vijanden,? sprak hij achteloos. ? In de zakenwereld neemt males wel eens belangrijke beslissingen die voor anderen een ongunstige uitwerking hebben. Dat kweekt soms achterdocht? gevoelens van rancune? haat? wrok? vijandschap. Dat is onvermijdelijk. Wie voor die gevoelens terugdeinst boekt geen succes.? Ineens veranderde de gezichtsuitdrukking van Derek van Achterdiep. Er kwamen denkrimpels in zijn voorhoofd en zijn mond vormde een strakke lijn. ? Wilt u uw vorige vraagstelling nog eens herhalen?? vroeg hij scherp. De Cock veinsde onbegrip. ? Welke vraag?? De heer Van Achterdiep stak zijn wijsvinger naar hem uit. ? U vroeg: had de heer Handgraaf vijanden?? ? Ja, dat vroeg ik.? ? Die vraagstelling is juist?? De Cock knikte traag. Hij boog zich naar voren en trok een lade van zijn bureau open. Daaruit pakte hij een van de foto? s die Bram van Wielingen van het slachtoffer had genomen. Langzaam schoof hij de foto over zijn bureau naar Van Achterdiep toe. ? Herkent u hem?? Hij monsterde het gezicht van de guy. Derek van Achterdiep sloeg een hand voor zijn gezicht. ? Vi? Victor,? stamelde hij, ? Victor Handgraaf. Wat? eh, wat is er met hem gebeurd?? Met de vingertoppen van zijn bevende rechterhand beroerde hij de foto. ? Wat ligt hij er raar bij? met gevouwen handen.? De Cock trok de foto weer naar zich toe. ? We hebben hem precies zoals hij daar ligt uit het water van de Keizersgracht opgevist.? Van Achterdiep slikte. ? Verdronken?? vroeg hij zacht. De Cock knikte traag. ? Daar gaan we van uit.? ? Dat weet u nog niet zeker? De Cock schudde zijn hoofd. Hij blikte kort op zijn horloge. ? Op dit second pleegt dokter Rusteloos een gerechtelijke sectie op zijn lichaam. Hij zal de uiteindelijke doodsoorzaak vaststellen.? De heer Van Achterdiep keek De Cock met een gepijnigde blik aan. ? Wat denkt u? Hebt u enig idee?? ? Waarvan?? Derek van Achterdiep boog zich iets naar hem toe. ?? over hoe Victor Handgraaf aan zijn einde kwam?? De oude rechercheur trok zijn kinfolk iets omhoog. Wat nu moest volgen was once altijd moeilijk om te vertellen. ? Volgens mij,? sprak hij traag, met gedragen stem. ? Volgens mij werd hij vermoord.? Van Achterdiep keek hem gespannen aan. ? Vermoord?? ? Ja.? ? Dat weet u zeker?? Weer sloeg de guy zijn hand voor zijn gezicht, een gebaar van puur ongeloof. ? Vrijwel,? was once het korte antwoord van De Cock. Derek van Achterdiep sloot even zijn ogen. Om zijn lippen gleed een smartelijke trek. ? Cornelis Grijpskerk? heeft hij het toch gedaan.? five Vledder kwam vrolijk fluitend de grote recherchekamer binnen. Hij blikte even om zich heen en hing zijn zwartleren jack aan de kapstok. Daarna stapte hij verder de kamer in en ging tegenover De Cock achter zijn bureau zitten. Voorzichtig schoof hij het scherm van zijn desktop iets opzij voor een beter uitzicht op zijn collega. ? Is die holle bolle Gijs al vertrokken?? vroeg hij lachend. De grijze speurder keek hem niet-begrijpend aan. ? Holle bolle Gijs??

Rated 4.67 of 5 – based on 6 votes