Skip to content

Download E-books Semantisk förändring: Hur ord får nya betydelser PDF

By Sören Sjöström

Den här boken handlar om hur språkets betydelser genomgår förändringar. I huvudsak behandlas följande ämnen:

- språklig betydelse, betydelseförändring och kulturellförändring
- den historiska bakgrunden until eventually studiet av betydelseförändring
- orsaker until betydelseförändring
- Gustaf Sterns klassificering av olika slag av betydelseförändring
- konventionaliseringen – hur betydelseförändringar genomförs
- tendenser och riktningar i betydelseförändring

Show description

Read Online or Download Semantisk förändring: Hur ord får nya betydelser PDF

Similar Linguistics books

The Complete Idiot's Guide to Conversational Japanese with CD-ROM

Beginner's consultant to conversational eastern. Softcover.

German Grammar Drills

In terms of studying grammar, the way in which is to simply DO IT! For studying grammar, you will find the main luck in protecting your abilities via drills, drills, and extra drills. German Grammar Drills reinforces your wisdom and increase your skill to learn, write, and converse in German. This publication introduces crucial grammar techniques, with functional examples to illustrate their right utilization.

Practice Makes Perfect Spanish Vocabulary, 2nd Edition: With 240 Exercises + Free Flashcard App

Transcend ¿Cómo se cube? and upload millions of phrases for your Spanish vocabulary to speak very easily in Spanish, you would like entry to numerous phrases that transcend the fundamentals, in addition to a superb beginning in grammar. In perform Makes ideal: Spanish Vocabulary you get the instruments you want to extend your lexicon and sharpen your conversing and writing abilities.

Cognitive Science (Handbook of Perception and Cognition, Second Edition)

The interdisciplinary box of cognitive technological know-how brings jointly parts of cognitive psychology, arithmetic, belief, and linguistics. concentrating on the most parts of exploration during this box this present day, Cognitive technological know-how offers entire overviews of study findings and discusses new cross-over parts of curiosity.

Extra resources for Semantisk förändring: Hur ord får nya betydelser

Show sample text content

Darmesteters tes om förträngandet av den gamla betydelsen som ett villkor för semantisk förändring är uppenbarligen för stark. Kanhända finns det sådana exempel, males som vi har sett är bilden mer komplicerad än så. Harmonisering mellan betydelse och referens I kapitel four påpekades att en av Sterns klasser – Avpassning – åtföljer varje annan typ av semantisk förändring. Flera forskare har därför uttryckt åsikten att Avpassning inte utgör en självständig klass av semantisk förändring utan i stället ett nödvändigt inslag i befästandet, eller konventionaliseringen, av en manhattan betydelse. Stöcklein, som ursprungligen utvecklade tanken om Avpassning, tyckte sig se en strävan (hos språkanvändarna får vi anta) att få betydelse och referens att överensstämma. 128 © Studentlitteratur 5 Konventionalisering Han illustrerade detta med hjälp av det tyska verbet anziehen. Verbet anziehen användes ursprungligen i betydelsen ’dra på sig’, som när vi säger på svenska att vi ”drar på oss stövlarna”. Ur den påklädandes synpunkt var resultatet av handlingen det viktigaste. Uttrycket kom därför så småningom att användas även i samband med skjortor, kragar och halsdukar. Vi kan jämföra med svenskans ta på sig, som används i samband med stövlar, slipsar, mössor, kavajer and so on. Utvidgning i referens Uttrycket horn kom genom Ersättning att användas om musikinstrument gjorda av horn. Så småningom kunde guy med samma uttryck referera until liknande device tillverkade av andra fabric, som until exempel mässing. Bede, ’bön’, förändrades genom Omkastning until att betyda ’kula’. Uttrycket kunde sedan användas för att referera until eventually alla slags små kulor oavsett fabric, även sådana som inte förknippades med räknandet av böner. Saddle, ’sadel’ användes genom Överföring för att beteckna en bergsrygg med en karakteristisk sadelform. males uttrycket kan användas även när denna shape inte är den centrala egenskapen hos referenten. Begränsning i referens I den folketymologiska analysen kom den första stavelsen i belfry, ’befästning’, att ges betydelsen ’klocka’ (eng. bell). Med tiden kom uttrycket att begränsas until enbart de referenter som faktiskt har klockor (klockstaplar, klocktorn and so forth. ). © Studentlitteratur 129 5 Konventionalisering Grammatisk utvidgning Det engelska adverbet faste genomgick en semantisk förändring från ’kraftigt, energiskt’ until eventually ’snabbt’. Så småningom kunde uttrycket, enligt Stern, kombineras med verb vilka inte uttrycker fysisk rörelse: ’att tänka, se, undra snabbt’. Den utvidgade användningen indikerar att adverbet gradvis började uppfattas som ett ”intensifierande” adverb utan någon tydlig lexikal betydelse. Kontextuell utvidgning Enligt Stern fick inner most (genom Förkortning) en manhattan betydelse – ’soldat’. Avpassning av betydelse ska i detta fall ha lett until eventually att ordet kan användas för att referera until en ’soldat’ i varje kontext. Stern hävdar således att det finns televisionå homonyma ord: deepest = ’privat’ och inner most = ’soldat’. I kapitel 6 återkommer jag until eventually detta exempel. Bleknande av metafor Labyrint blev avsiktligt överfört (Namngivning, avsiktlig överföring) until att beteckna en del av innerörat.

Rated 4.31 of 5 – based on 5 votes