Skip to content

Download E-books Vart är vart på väg?: och andra språkfrågor i tiden PDF

By Siv Strömquist

Språket förändras hela tiden. Nya företeelser dyker upp och kräver nya ord, nya generationer växer upp och sätter sin egen prägel på språket. Och människors språkliga lättja och lekfullhet leder oavbrutet språket på nya vägar.

Somliga förändringar passerar obemärkta, males de allra flesta noteras av såväl språkforskare som uppmärksamma språkbrukare. Många språkbrukare hör av sig until eventually tidningar och radio med sina funderingar. En som får ta emot läsarfrågor är Siv Strömquist, som skriver språkspalter i bland annat Svenska Dagbladet.

I den här boken har hon samlat och bearbetat sina texter från tjugohundratalets första decennium. Texterna ger en god överblick över vad som hänt i svenska språket below de senaste tio åren och vilka frågor och företeelser det är som läsarna har noterat, funderat över och retat sig på: Hur böjer guy ett lånord som physique? Varför skriver vi Wagneropera med stor bokstav males falukorv med liten? Varför är en människa lång males en snögubbe hög? Varför kan inte folks hålla reda på skillnaden mellan var och vart? Och hur var det nu igen - heter det större än jag eller större än mig?

Show description

Read or Download Vart är vart på väg?: och andra språkfrågor i tiden PDF

Similar Linguistics books

The Complete Idiot's Guide to Conversational Japanese with CD-ROM

Beginner's advisor to conversational jap. Softcover.

German Grammar Drills

In terms of studying grammar, the way is to only DO IT! For studying grammar, you can find the main good fortune in protecting your talents via drills, drills, and extra drills. German Grammar Drills reinforces your wisdom and improve your skill to learn, write, and converse in German. This booklet introduces crucial grammar strategies, with sensible examples to illustrate their right utilization.

Practice Makes Perfect Spanish Vocabulary, 2nd Edition: With 240 Exercises + Free Flashcard App

Transcend ¿Cómo se cube? and upload millions of phrases on your Spanish vocabulary to speak conveniently in Spanish, you wish entry to various phrases that transcend the fundamentals, in addition to an effective origin in grammar. In perform Makes ideal: Spanish Vocabulary you get the instruments you want to extend your lexicon and sharpen your conversing and writing abilities.

Cognitive Science (Handbook of Perception and Cognition, Second Edition)

The interdisciplinary box of cognitive technological know-how brings jointly components of cognitive psychology, arithmetic, notion, and linguistics. concentrating on the most components of exploration during this box at the present time, Cognitive technology provides complete overviews of study findings and discusses new cross-over components of curiosity.

Extra info for Vart är vart på väg?: och andra språkfrågor i tiden

Show sample text content

Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t. ex. kommuner/universitet. För info om avtalet hänvisas until eventually utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas until böter eller fängelse i upp until televisionå år samt bli skyldig att erlägga ersättning until eventually upphovsman/rättsinnehavare. © 2011, Siv Strömquist och Första upplagan Norstedts ISBN E-BOK 978-91-1-304351-7 www. norstedts. se ISBN TRYCKT UTGÅVA 978-91-1-303277-1 Omslag: Jens Magnusson Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, E-boksproduktion: Elib AB 2011 grundad 1823 until eventually LÄSAREN I den här boken har jag samlat ett urval språkkrönikor skrivna below de tio senaste åren. De flesta har varit publicerade i Svenska Dagbladet, males här finns också krönikor från Manus, medlemstidskrift för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. De flesta utgör svar på frågor från en språkintresserad allmänhet; några har helt enkelt kommit until eventually därför att jag själv blivit intresserad av något specifikt språkligt fenomen. Merparten av de här publicerade texterna har sin upprinnelse i läsarbrev until eventually Språkspalten i SvD. En strid ström av läsarfrågor har ända sedan jag för sjutton år sedan började mitt språkspaltsskrivande bidragit med både idea och vinkar om aktuella spörsmål. Det är läsarfrågorna som den här boken har att tacka för sin spännvidd. Här berörs allt från klassiska språkvårdsfrågor until eventually skiljetecken, nyord och less than perioden utkomna ordböcker. Krönikorna presenteras inte i kronologisk ordning, det vill säga efter publiceringsdatum. Jag har i stället försökt följa en innehållslig sorteringsprincip när jag samlat dem i olika kapitel med varierande antal texter, insorterade lower than tre olika rubriker. Jag har kallat den första delen Vilka regler gäller? Här tar jag upp de klassiska språkvårdsfrågorna, som valet mellan före och innan, äldre än mig och äldre än jag samt, förstås, de och dem. males här behandlas också regler för stor och liten bokstav, för ordböjning och ordbildning samt för hanteringen av inlånade ord. Också fras- och meningskonstruktion har sina krönikor. Inte minst därför att mycket på simply det området, until eventually exempel textbindning, fortfarande känns nytt för många. Självklart skulle också alla frågor och svar som jag samlat lower than rubriken Tecken och typografi ha platsat lower than Vilka regler gäller? Det är ju det det handlar om: Hur använder guy semikolon? Varför kommaterar du så sparsamt? Har kommateringsreglerna förändrats? Vilka regler gäller för kursivering? Det är för överskådlighetens cranium som jag har fört samman interpunktionsfrågorna less than en särskild rubrik. Eftersom allt fler skriver allt mer blir kravet på kunskap om tecknen, dessa skriftspråkets allra minsta byggstenar, också allt större. Det känns därför viktigt att lyfta fram simply den här typen av språkfrågor. De är många. Bokens tredje del, Ord, ord, ord, rör sig i ordförrådets snårskog. Vad betyder orden?

Rated 4.55 of 5 – based on 19 votes